Organizacje

Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH i CLP

Łódź, Polska

ul. Dowborczyków 30/34, 90-019

tel.: +48 42 253 84 27
email: pomoc@reach.gov.p
www: https://www.reach.gov.pl/

Głównym zadaniem CLP jest udzielanie producentom, importerom, dalszym użytkownikom i wszelkim innym zainteresowanym stronom (zwłaszcza średnim i małym przedsiębiorstwom) porad i wskazówek dotyczących ich odpowiedzialności i obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia REACH oraz CLP. Centrum pełni również rolę informacyjną poprzez prowadzenie stron internetowych, organizowanie konferencji, seminariów oraz warsztatów poświęconych tematyce rozporządzeń REACH i CLP. Jest członkiem unijnej sieci Help - Net (Helpdesk Correspondents’ Network), dzięki czemu ściśle współpracuje z podobnymi jednostkami wszystkich państw członkowskich, helpdeskiem Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) i Komisją Europejską. 

stopka strony