Organizacje

Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego

Warszawa, Polska

ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325

tel.: 22 828 62 73
www: http://www.kkwr.org.pl

Główne cele Stowarzyszenia to: ochrona praw dziecka, zapobieganie patologii społecznej; zapewnienie pomocy i opieki dzieciom oraz wspieranie ich rodzin; działalność edukacyjna - upowszechnianie wiedzy, podnoszenie umiejętności wychowawczych i pedagogicznych różnych grup zawodowych oraz rodziców. W ramach KKWR działają placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodek medyczny, wydawnictwa teoretyczno-metodyczne i dziecięce, polska sekcja Międzynarodowej Federacji Wspólnot Wychowawczych FICE oraz FORUM Przyjaciół Dzieci Ulicy, Dziecięcy Sejmik Ogniskowy.

National Committee for Education and Resocialisation
The main aims of the Association are the protection of children's rights, the prevention of social problems and assistance to families and children. It provides education, promotes the knowledge of and improves the pedagogical skills of teachers and parents.

stopka strony