Organizacje

Krajowy Korespondent ds. Youth Wiki

Warszawa,

Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305

tel.: +48 22 463 10 00
www: http://www.eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki

Encyklopedia Youth Wiki dotyczy ośmiu obszarów wymienionych w Europejskiej Strategii na rzecz Młodzieży: edukacji i szkoleń, wolontariatu, udziału w życiu społecznym i politycznym, zatrudnienia, włączenia społecznego, zdrowia, kreatywności i kultury oraz sytuacji młodzieży na świecie. Encyklopedia zawiera zbiorcze zestawienia statystyczne, wyniki badań naukowych dotyczących młodzieży w danym państwie oraz analizę aktów prawnych. Informacje znajdujące się w Youth Wiki są aktualizowane raz w roku, a za ich poprawność merytoryczną odpowiadają krajowi korespondenci, powołani przez ministerstwa właściwe do spraw edukacji i młodzieży w porozumieniu z Komisją Europejską. W Polsce krajowy korespondent ds. Youth Wiki funkcjonuje w strukturze Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Biura Analityczno-Badawczego.

stopka strony