Organizacje

Krajowy Korespondent ds. Youth Wiki

Warszawa, Polska

Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305

tel.: +48 22 463 10 00
email: mjezowski@frse.org.pl
www: https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/

Baza Youth Wiki dotyczy 10 obszarów tematycznych: zarządzanie polityką młodzieżową, prace młodzieżowe, wolontariat, zatrudnienie i przedsiębiorczość, włączanie społeczne, uczestnictwo w życiu społecznym i politycznym, edukacja i szkolenia, zdrowie, kultura i kreatywność oraz młodzież i świat. Encyklopedia zawiera zbiorcze zestawienia statystyczne, wyniki badań naukowych dt. młodzieży w danym państwie oraz analizę aktów prawnych.

stopka strony