Organizacje

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa, Polska

Aleje Ujazdowskie 28, 00-478

tel.: 22 345 37 00
email: sekretariat@ore.edu.pl
www: http://www.koweziu.edu.pl

KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu działania. Organem prowadzącym Ośrodek jest Minister Edukacji Narodowej.

KOWEZiU inspiruje, przygotowuje i koordynuje zadania w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego oraz nauczycieli szkół dla dorosłych.

W KOWEZiU są opracowywane i realizowane przedsięwzięcia edukacyjne związane z kolejnymi etapami przemian edukacyjnych w Polsce.

Ośrodek współpracuje z innymi centralnymi placówkami edukacyjnymi oraz instytucjami rządowymii organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą. Zajmuje się także gromadzeniem, przetwarzaniem i rozpowszechnianiem informacji pedagogicznej z zakresu kształcenia zawodowego.

The National Centre for the Support of Vocational And Continuing Education
The National Centre for the Support of Vocational and Continuing Education is a central, public, national-level institution providing professional development services for teachers subject to the Ministry of National Education.

stopka strony