Organizacje

Krajowy Punkt Kontaktowy EURATOM-Fusion

Warszawa, Polska

ul. Hery 23, 01-497

tel.: +48 22 638 14 60
www: https://www.ifpilm.pl/kpk

Krajowy Punkt Kontaktowy Euratom-Fusion wspiera udział polskich jednostek naukowych, przedsiębiorców oraz innych podmiotów w programie fuzji jądrowej Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Formą wsparcia są konsultacje dotyczące projektów finansowanych oraz współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej obejmujące, między innymi, raportowanie i rozliczanie projektów, kwestie praw własności intelektualnej i audytów. Ponadto Punkt prowadzi akcje informacyjne, w szczególności w jednostkach naukowych, szkołach wyższych oraz wśród przedsiębiorców mające na celu poszukiwanie potencjalnych uczestników konkursów ogłaszanych w tym programie.

stopka strony