Organizacje

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Warszawa, Polska

ul. Wawelska 14, 02-061

tel.: +48 828 74 83
email: kpk@kpk.gov.pl
www: http://www.kpk.gov.pl/

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w Programie Ramowym Horyzont 2020.
Zadaniem KPK jest informowanie o konkursach, organizowanie dni informacyjnych, seminariów, konferencji, prowadzenie strony internetowej, przygotowywanie publikacji i biuletynów. Dla bardziej zaawansowanych beneficjentów proponuje pogłębione usługi konsultacyjne, bezpośrednie doradztwo w zakresie przygotowania wniosków oraz mentoring.

stopka strony