Organizacje

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu LIFE

Warszawa, Polska

ul. Konstruktorska 3A, 02-673

tel.: +48 22 45 90 167
email: fundusz@nfosigw.gov.pl
www: https://www.gov.pl/web/nfosigw/

W Polsce rolę Krajowego Punktu Kontaktowego Programu LIFE pełni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działając na mocy Porozumienia z Ministrem Środowiska. NFOŚiGW jako instytucja finansowa zapewnia ponadto dodatkowe współfinansowanie dla projektów LIFE ze środków krajowych zarówno w formie dotacji i pożyczki. Zadaniem KPK LIFE jest prowadzenie szerokich działań informacyjnych w zakresie możliwości i zasad uzyskania dofinansowania w ramach programu. Eksperci Narodowego Funduszu służą pomocą konsultując treść przygotowywanych wniosków oraz zakres projektów.

stopka strony