Organizacje

Krakowski Alarm Smogowy

Kraków, Polska

Felicjanek 10/6, 31-104

tel.: 731 764 909
email: krakowskialarmsmogowy@gmail.com
www: https://krakowskialarmsmogowy.pl

Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Krakowie, promowania proekologicznych postaw wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz edukacji ekologicznej. Dla realizacji swoich celów, organizacja m.in. aktywnie prowadzi kampanie społeczne, jest inicjatorem wolontariatu, prowadzi portal edukacyjny dla dzieci : smog.edu.pl oraz realizuje wiele projektów społecznych, takich jak: „ZONE”, „Zakręć smog !”, czy „CLEAN AIR”.

stopka strony