Organizacje

Krakowskie Stowarzyszenie Ocalić Szansę

Kraków, Polska

ul. Królowej Jadwigi 76/1a, 30-209

tel.: +48 667-966-508
email: biuro@ocalicszanse.org
www: http://ocalicszanse.org/

Krakowskie Stowarzyszenie Ocalić Szansę jest organizacją non-profit istniejącą od marca 2005 roku. Prowadzi dwie świetlice socjoterapeutyczne, w Krakowie (Nowa Huta) oraz w podkrakowskiej wsi Rząska.

Wychowawcy ze stowarzyszenia pracują metodą socjoterapii z dziećmi i młodzieżą , mającą różnorodne trudności życiowe: trudności w rodzinie, niepowodzenia szkolne, trudności z odnalezieniem się w grupie rówieśniczej, zagrożenie alkoholizmem i narkomanią, kontakt z przestępczością i przemocą, brak perspektyw na normalne życie. By w sposób profesjonalny pracować z dziećmi i młodzieżą stowarzyszenie współpracuje również z rodzinami podopiecznych, ich szkołami bądź kuratorami. Stowarzyszenie posiada doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z takich źródeł jak: EFS, FIO, Młodzież w Działaniu oraz Gmina Zabierzów.

stopka strony