Organizacje

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP

Toruń, Polska

ul. Poznańska 11/13, 87-100

tel.: 56 654 70 68 / 69
email: kujawsko-pomorska@ohp.pl
www: http://www.kujawsko-pomorska.ohp.pl/

Wojewódzka Komenda orientuje swoje działania na rzecz społeczności i władz lokalnych na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego Wspólnie z partnerami społecznymi, działając na podstawie porozumień, pomaga w realizacji polityki społecznej skierowanej do młodych ludzi narażonych na wykluczenie społeczne z przyczyn edukacyjnych lub zawodowych.

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy. OHP wykonują zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania.

stopka strony