Organizacje

Kujawsko Pomorskie Biuro FRDL

Bydgoszcz, Polska

ul. Unii Lubelskiej 4c, 85-059

tel.: 52 321-18-90
email: info@bydgoszcz-frdl.pl
www: http://www.bydgoszcz-frdl.pl/

W ramach działalności szkoleniowej Biuro realizuje szkolenia otwarte, zamknięte oraz projektowe. Zakres tematyczny szkoleń organizowanych związany jest przede wszystkim z działalnością samorządu terytorialnego i administracji rządowej, ale naszą ofertę kieruje również do przedsiębiorców oraz osób dopiero poszukujących pracy.

Do zadań statutowych FRDL należy także działalność projektowa.

stopka strony