Organizacje

Kutnowski Dom Kultury

Kutno, Polska

Żółkiewskiego 4, 99-302

tel.: 24 254 21 37
email: sekretariat@kdk.net.pl
www: https://kdk.net.pl/

Misją Kutnowskiego Domu Kultury jest pozyskiwanie i przygotowanie mieszkańców Kutna do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez edukację kulturalną, wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju ruchu artystycznego, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych oraz kształtowane wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze.

stopka strony