Organizacje

Kuźnia Inicjatyw "Wiskitki.org"

Jesionka, Polska

Długa 46, 96-315

tel.: 799 816 788
email: stowarzyszenie@wiskitki.org
www: http://www.wiskitki.org

Stowarzyszenie pomaga dzieciom i młodzieży pochodzącej ze wsi budować poczucie własnej wartości i przeciwdziała wykluczeniu oraz dyskryminacji ze względu na pochodzenie. W tych celach, organizacja prowadzi warsztaty i kursy dla dzieci i młodzieży, zajęcia artystyczne, organizuje  spektakle teatralne i wystawy fotograficzne, pikniki, rajdy rowerowe i bale charytatywne. Stowarzyszenie udziela także pomocy rodzicom, organizując dla nich grupy wsparcia i warsztaty wychowawcze.

stopka strony