Organizacje

Kwiatonowickie Stowarzyszenie "Homini"

Zagórzany, Polska

Kwiatonowice 21, 38-333

tel.: 18 351 14 56
email: sowkkwiatonowice@o2.pl

Nadrzędnym celem stowarzyszenia jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzących ze wsi. Cel ten jest realizowany poprzez prowadzenie placówki edukacyjnej „Mała Szkoła”, świetlicy socjoterapeutycznej „Iskierka” oraz realizacja projektów edukacyjnych, m.in. „English Teaching”.

stopka strony