Organizacje

La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Warszawa, Polska

skrytka pocztowa nr 5, 00-956

tel.: +48 22 622 19 85
email: strada@strada.org.pl
www: http://www.strada.org.pl/

Polska Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Starda realizuje swoje cele poprzez kampanię prasową i lobbingową, kampanię prewencji i edukacji (ulotki, pogadanki prewencyjne w szkołach, telefon zaufania w języku polskim i rosyjskim), kampanię pomocy społecznej (nieodpłatna pomoc prawna, lekarska, psychologiczna, praktyczna ofiarom).

stopka strony