Organizacje

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

Leżajsk, Polska

ul. Targowa 9, 37-300

tel.: +48 17 242 79 08
email: lsr@lsr.pl
www: http://www.lsr.pl/

LSR prowadzi szeroką działalność mającą na celu rozwój regionu i realizuje swoje zadania statutowe głównie poprzez realizację projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej. LSR zrealizowała wiele projektów, w tym dotyczących promocji przedsiębiorczości oraz rozwoju zasobów ludzkich. 

LSR realizuje działalność charytatywną prowadząc tzw. Fundusz Lokalny, który wspiera inne lokalne organizacje pozarządowe oraz udziela stypendiów uzdolnionej młodzieży.

 

stopka strony