Organizacje

Liga Kobiet Polskich

Warszawa, Polska

ul. Konwiktorska 9, 00-216

tel.: 795 101 831
email: lkp.zarzadglowny@poczta.onet.pl
www: http://ligakobietpolskich.pl/

Liga Kobiet Polskich działa na rzecz obrony praw kobiet i rodziny oraz edukacji kobiet, pomaga kobietom w trudnej sytuacji życiowej. Liga współtworzy i weryfikuje akty prawne w zakresie równouprawnienia płci; prowadzi poradnictwo prawne dla kobiet i rodzin; promuje uczestnictwo kobiet w życiu politycznym i zawodowym; podejmuje interwencję w sytuacjach łamania praw kobiet, przemocy w rodzinie. Liga Kobiet Polskich prowadzi działalność edukacyjną: szkolenia, kluby zainteresowań, seminaria.

The Polish Women League
The Polish Women League fights to protect women's and family rights, offers advice to women with problems, reviews legal acts on equal gender rights, provides counselling, promotes women's participation in political and professional life and takes action when women's rights have been abused. It also runs seminars, trainings courses and clubs.

stopka strony