Organizacje

Liga Morska i Rzeczna

Gdańsk, Polska

ul. Długi Targ 11, 80-828

tel.: 601 756 070
www: http://www.lmir.pl/

Misją Ligi Morskiej i Rzecznej jest edukacja morska oraz kształtowanie świadomości morskiej społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży.

Liga Morska i Rzeczna stanowi wyjątkową organizację społeczna która niezmiennie przez okres swojego funkcjonowania szanuje wolę założycieli, kultywuje najważniejsze cele:

– rozwijanie świadomości morskiej społeczeństwa polskiego,

 – propagowanie tradycji marynarki wojennej i handlowej, marynarzy śródlądowych,

–  działanie na rzecz umocnienia patriotyzmu, podtrzymywania tradycji narodowych 

   ,pielęgnowanie polskości’,

 – działanie na rzecz rozwoju marynarki wojennej,

 – upowszechnianie kultury morskiej, turystyki wodnej ,sportów wodnych,.

 – propagowanie rozwoju  żeglugi morskiej i rzecznej,

 – prowadzenie współpracy z Polakami na uchodźstwie.

stopka strony