Organizacje

Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich "Topografie"

Łódź, Polska

ul. Piotrkowska 56, 90-105


email: stowarzyszenie@topografie.pl
www: http://topografie.pl/

Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie działa od 2007. Misją stowarzyszenia jest ożywianie przestrzeni miasta Łodzi i dążenie do tego, aby uzyskało atrakcyjność kulturalną na miarę swojej historii i wielkości. Topografie organizuje gry miejskie, festiwale działań miejskich, festiwale fotografii, akcje edukacji regionalnej oraz naukowe projekty poświęcone Łodzi. Poprzez organizację wydarzeń kulturalnych i naukowych o różnym zasięgu oddziaływania wpływa na większą aktywność obywateli i pomaga im działać na rzecz swojego miasta.

stopka strony