Organizacje

Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Łódź, Polska

ul. Kopcińskiego 54, 90-032

tel.: 42 674 14 25
email: biuro@lsps.pl
www: http://www.lsps.pl/

Fundacja zajmuje się modernizacją dydaktycznej bazy szkół; finansuje zajęcia międzyszkolnych kół zainteresowań; dofinansowuje posiłki dla dzieci. Fundacja udziela stypendiów dla wybitnie uzdolnionej młodzieży i promuje nauczycieli-nowatorów.

The Lodz Association to Support Schools
The Foundation supports clubs, school dinners and the purchase of teaching materials. It offers grants to talented young people and promotes innovative teachers.