Organizacje

Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

Łódź, Polska

ul. Kopcińskiego 54, 90-032

tel.: 42 674 14 25
email: biuro@lsps.pl
www: http://www.lsps.pl/

Fundacja zajmuje się modernizacją dydaktycznej bazy szkół; finansuje zajęcia międzyszkolnych kół zainteresowań; dofinansowuje posiłki dla dzieci. Fundacja udziela stypendiów dla wybitnie uzdolnionej młodzieży i promuje nauczycieli-nowatorów.

The Lodz Association to Support Schools
The Foundation supports clubs, school dinners and the purchase of teaching materials. It offers grants to talented young people and promotes innovative teachers.

stopka strony