Organizacje

Lubartowski Ośrodek Kultury

Lubartów, Polska

ul. Rynek II 1, 21-100

tel.: 81 8552242
email: L.O.K@interia.pl
www: http://www.loklubartow.pl/

Lubartowski Ośrodek Kultury rozwija indywidualne i grupowe zainteresowania dzieci, młodzieży i dorosłych, upowszechnia rożne dziedziny kultury, sztuki i sportu: taniec ludowy, towarzyski, współczesny, muzyka, gra na gitarze, śpiew wokalny i chóralny, gry umysłowe, teatr tańca, recytacja poezji, plastyka, film. Organizuje imprezy o charakterze historycznym, imprezy kulturalne o zasięgu ogólnopolskim, o zasięgu powiatowym i lokalnym. LOK prowadzi również działalność wydawniczą, wydając tygodnik miejski „Lubartowiak”. W realizacji przyjętych zadań Ośrodek współpracuje z innymi placówkami kultury, szkołami, stowarzyszeniami, towarzystwami, organizacjami religijnymi, społecznymi, urzędami, przedsiębiorstwami, oraz wszystkimi ludźmi posiadającymi pomysły i chęci działania w dziedzinie kultury.

stopka strony