Organizacje

Lubelska Fundacja Rozwoju

Lublin, Polska

ul. Rynek 7, 20-111

tel.: 81 528-53-02
email: lfr@lfr.lublin.pl
www: http://www.lfr.lublin.pl/

Lubelska Fundacja Rozwoju (LFR), jest jedną z najdłużej działających Agencji Rozwoju Regionalnego w Europie środkowej. Funkcjonuje w środowisku okołobiznesowym, wspierając rozwoj regionu. Fundacja realizuje swoją misję poprzez pozyskiwanie i wdrażanie projektów pomocowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Inicjatywy te koncentrują się na tworzeniu i wspieraniu istniejących przedsiębiorstw przyczyniając się do rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubelskiego.

 

stopka strony