Organizacje

Lubelski Ośrodek Samopomocy

Lublin, Polska

ul. Grodzka 14, 20-112

tel.: 81 525 28 43
email: zarzad@los.lublin.pl
www: http://www.los.lublin.pl

Lubelski Ośrodek Samopomocy wspiera organizacje pozarządowe działające na terenie województwa lubelskiego. LOS prowadzi działalność informacyjno-poradniczą, organizuje szkolenia, gromadzi bibliotekę o trzecim sektorze oraz aktywizuje środowiska pozarządowe.

stopka strony