Organizacje

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych

Lublin, Polska

ul. Stanisława Leszczyńskiego 23/14, 20-068

tel.: 81 533 10 22, 81 532 83 46
email: lfoon.lublin@gmail.com
www: http://www.lfoon.lublin.pl

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki jest stowarzyszeniem organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie województwa lubelskiego.
Misją Forum jest integracja środowisk i organizacji osób niepełnosprawnych oraz promocja ich działalności.
Prowadzi stałą działalność informacyjno-doradczą i szkoleniową w ramach Centrum Informacyjno - Poradniczego Osób Niepełnosprawnych. Wydaje publikacje, prowadzi portal informacyjny - Internetowy Biuletyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych. Wspiera inicjatywy organizacji członkowskich w obszarze rehabilitacji społeczno-zawodowej, prowadzi Biuro Karier i Agencję Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych, wspiera sztukę osób niepełnosprawnych poprzez organizację konkursów i wystaw prac plastycznych.

stopka strony