Organizacje

Łubniański Ośrodek Kultury

Łubniany, Polska

ul. Opolska 49, 46-024

tel.: 77/421 50 96
email: lodzk@lubniany.pl
www: http://lodzk.opole.pl/

Łubniański Ośrodek Kultury zajmuje się rozpowszechnianiem i promocją kultury na terenie gminy Łubniany i całym regionie. Misją placówki jest pobudzanie i kształtowanie aktywności społeczno-kulturalnej oraz integrowanie różnych środowisk i grup społecznych. Oferta programowa ŁOK dotyczy głównie zajęć o charakterze artystycznym, w których mogą uczestniczyć, niezależnie od miejsca zamieszkania, dzieci od wieku przedszkolnego aż po młodzież studencką. Uczestnicy pracowni rozwijają swoje zainteresowania poprzez czynny udział w warsztatach pod okiem specjalistów z zakresu plastyki, muzyki, teatru, tańca oraz udział. Ośrodek organizuje: koncerty, wernisaże, wystawy, konkursy, spektakle, turnieje. ŁOK bazuje również na wymianach młodzieżowych.

stopka strony