Organizacje

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Zielona Góra,

Ludwika Zamenhofa 1, 65-186

tel.: 22 578-47-01
email: kgohp@ohp.pl
www: https://ohp.pl/nasze-jednostki/wojewodzkie-komendy-ohp/lubuskie

Głównym celem działalności OHP jest stwarzanie młodzieży warunków prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego poprzez aktywne budowanie systemu pomocy dla grup najsłabszych, organizowanie i wspieranie form wychodzenia z ubóstwa, bezrobocia i patologii społecznych.

stopka strony