Organizacje

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Zielona Góra,

Ludwika Zamenhofa 1, 65-186

tel.: 68 328 48 70
email: lwk.zgora@ohp.pl
www: https://www.lubuska.ohp.pl/

Głównym celem działalności OHP jest stwarzanie młodzieży warunków prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego poprzez aktywne budowanie systemu pomocy dla grup najsłabszych, organizowanie i wspieranie form wychodzenia z ubóstwa, bezrobocia i patologii społecznych.

stopka strony