Organizacje

Lubuskie Centrum Wolontariatu

Gorzów, Polska

ul. St. Moniuszki 29, 66-400

tel.: +48 95 722 72 91

Obszary działań:
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie organizacji pozarządowych
- Pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych

stopka strony