Organizacje

Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet

Zielona Góra, Polska

Stary Rynek 17, 65-067

tel.: 68 4549232; 692 064 061
email: baba@baba.org.pl
www: http://www.baba.org.pl

Stowarzyszenie działa na rzecz kobiet w regionie lubuskim.
Wydaje bezpłatne informatory, ulotki, plakaty, broszury prawne i medyczne. Organizuje wykłady, szkolenia i warsztaty dla kobiet oraz dla tych, którzy służą pomocą – np. policjantów przyjmujących ofiary przestępstw. Uczestniczy w inicjatywach promujących kobiety bądź zwracającym uwagę na ich problemy. Udziela bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej.

stopka strony