Organizacje

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Kraków, Polska

Al. Słowackiego 44, 30-018

tel.: 12 633 07 06
email: malopolska@ohp.pl
www: http://www.malopolska.ohp.pl

Organizacja działa na rzecz wyrównywania szans i zwalczania wykluczenia społecznego młodzieży. Swoje działania kieruje do młodzieży powyżej piętnastego roku życia oraz bezrobotnych do dwudziestego piątego roku życia. Ochotnicze Hufce Pracy zapewniają szkolenia oraz zatrudnienie dla bezrobotnych na normalnych warunkach obowiązujących przy umowach o pracę. Każdy uczestnik kursów korzysta z bezpłatnego zakwaterowania oraz wyżywienia. Organizacja jest akredytowana do realizacji międzynarodowych projektów w ramach wolontariatu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności.

stopka strony