Organizacje

Małopolski Instytut Kultury

Kraków, Polska

ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233

tel.: (12) 422 18 84
email: instytut@mik.krakow.pl
www: http://www.mik.krakow.pl

Małopolski Instytut Kultury jest instytucją samorządową zajmującą się animacją kultury, edukacją kulturalną, analizą zjawisk i procesów zachodzących w kulturze oraz promowaniem dziedzictwa kulturowego Małopolski, w tym dziedzictwa mniejszości narodowych i etnicznych. Poprzez organizację wydarzeń adresowanych do szerokiej publiczności, propaguje praktykę „dobrego czasu wolnego”: tworzenia oferty dla odbiorców indywidualnych, którzy pragną w atrakcyjny sposób spędzić czas, poszerzając jednocześnie swoją wiedzę.

stopka strony