Organizacje

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Kraków, Polska

ul. Floriańska 31, 31-019

tel.: (12) 6335154
email: mistia@mistia.org.pl
www: http://www.mistia.org.pl

Instytut jest Ośrodkiem Regionalnym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Celem działalności organizacji jest doskonalenie metod zarządzania w administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, a także małych przedsiębiorstwach oraz pomoc osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą. Działalność MISTiA ma służyć nie tylko przekazywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności, ale także wymianie doświadczeń, promowaniu sukcesów, porównywaniu efektywności zarządzania i podnoszeniu ich skuteczności. Przy Instytucie działa Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli MISTiA.

The Małopolska Institute of Local Government and Administration
The Institute is the regional centre of the Foundation in Support of Local Democracy. Its aim is to improve methods of management in public administration, non-government organisations and small companies as well as supporting the setting up of small businesses. The function of the Institute is not only to share knowledge and develop skills but also to exchange experiences, promote success and compare ways to improve efficiency in management.

stopka strony