Organizacje

Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Kraków, Polska

ul. Grzegórzecka 8/14, 31-530

tel.: 12 429 59 74, 12 421 49 56
email: mnodn@kangur.edu.pl
www: http://www.mnodn.kangur.edu.pl/

Ośrodek prowadzi szkolenia dla nauczycieli i pracowników młodzieżowych.

The Małopolska Non-public Teachers' Training Centre
The Centre runs training courses for teachers and youth workers.

stopka strony