Organizacje

Małopolskie Towarzystwo Oświatowe

Nowy, Polska

ul. Limanowskiego 7, 33-300

tel.: (18) 444 25 57
email: mto_poland@hotmail.com
www: http://www.mto.org.pl/

    Towarzystwo wspomaga edukację osób niepełnosprawnych i Romów, rozwija i propaguje inowacyjne metody nauczania, występuje w ochronie praw kobiet; organizuje kursy, warsztaty, seminaria i konferencje dla rodziców, nauczycieli i dyrektorów, warsztaty i konkursy dla młodzieży; propaguje i wspiera wolontariat uczniowski, inicjatywy i działania w zakresie edukacji i rehabilitacji społecznej niepełnosprawnych. Towarzystwo inicjuje powstawanie organizacji pozarządowych i w kraju oraz poza jego granicami ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej oraz byłego ZSRR.


stopka strony