Organizacje

Mały książę - Fundacja Miłosza Melnyczka

Poznań, Polska

Os. Pod Lipami 2H /100, 61-628

    Fundacja ma na celu zapobieganie zjawiskom patologii społecznych i wykluczeń społecznych oraz zachęcanie dzieci i młodzież do rozwijania talentów i swojej kreatywności. Tworzy nieodpłatny punkt poradnictwa prawnego i obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających obywateli i organizacje pozarządowe. Wspiera materialne i finansowo osóby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej czy obciążane chorobami. Stara się eliminować przeszkody związane z dostępem do budynków i placówek dla osób niepełnosprawnych. Działa na rzecz rozwoju środowiska, rozwoju społecznego i ekonomicznego.

stopka strony