Organizacje

Mazowiecki Instytut Kultury

Warszawa, Polska

ul. Elektoralna 12, 00-139

tel.: 22 58 64 200
email: mik@mik.waw.pl
www: http://www.mik.waw.pl/

Instytut animuje i promuje kulturę, a przede wszystkim stwarza warunki dla jej rozwoju w Warszawie i na Mazowszu. Jest organizatorem lub współorganizatorem wydarzeń kulturalnych (w tym wystaw sztuki i przedsięwzięć plastycznych), współpracuje z instytucjami kultury. Uczestniczy w projektach: przedsięwzięciach wielodniowych, wielomiesięcznych i całorocznych; festiwalach i konkursach, cyklach koncertów i projektach interdyscyplinarnych, stałej pracy galerii sztuki i edukacji ustawicznej. Publikuje wydawnictwa drukowane i multimedialne.

stopka strony