Organizacje

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Warszawa, Polska

ul. Nowogrodzka 62A, 02-002

tel.: 22 622 33 06
email: mcps@mcps.com.pl
www: http://www.mcps.com.pl/

    Centrum realizuje zadania województwa w zakresie pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom. Organizacja współpracuje z z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządowa, organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, osobami prawnymi i fizycznymi, uczelniami i innymi ośrodkami naukowo- badawczymi oraz organizacjami międzynarodowymi.


stopka strony