Organizacje

Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"

Warszawa, Polska

ul. Elektoralna 26, 00-892

tel.: (22) 620-64-35
email: biuro@warszawski-powrotzu.pl
www: https://www.warszawski-powrotzu.pl/

Stowarzyszenie oferuje profesjonalną pomoc z zakresu wsparcia psychologicznego i terapeutycznego dla rodzin, które dotknięte zostały problemem uzależnienia dzieci lub ich rodziców. Realizuje również bezpłatnie zadania z obszaru profilaktyki na terenie warszawskich szkół i uczelni.

stopka strony