Organizacje

MEDITERALMA- Stowarzyszenie Miłośników Kultury Śródziemnomorskiej

Warszawa, Polska

ul. Górczewska 253d/8, 01-459

tel.: +48663663602
email: kontakt@mediteralma.org

Stowarzyszenie MEDITERALMA zajmuje się wspieraniem i organizacją inicjatyw związanych z poznawaniem kultur, w szczególności kultury śródziemnomorskiej, a także działalnością na rzecz integracji europejskiej. Swoje cele realizuje przez umożliwienie młodzieży, mniejszościom kulturowym oraz osobom wykluczonym z powodu swojej niepełnosprawności biernego i czynnego uczestnictwa w organizowanych przez stowarzyszenie  wydarzeniach kulturalnych oraz poznawaniu kultur krajów basenu Morza Śródziemnego, zwłaszcza kultury flamenco. 

Członkowie stowarzyszenia uważają, że promowanie społeczeństwa obywatelskiego, równości płci, tolerancji i otwartości może być realizowane skuteczniej  poprzez taniec, śpiew i tradycję narodów, a nie prowadzenie wykładów i konferencji.

stopka strony