Organizacje

Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe

Miastko, Polska

ul. MŁODZIEŻOWA 3, 77-200

tel.: 598572649
email: boguslaw.szkwarek@wp.pl

    Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe nie zatrudnia pracowników, swoją działalność opiera na pracy społecznej ogółu członków. W skład tej organizacji wchodzą m. in. nauczyciele, przedstawiciele różnych instytucji samorządowych gminy Miastko oraz osoby prowadzące własną działalność gospodarczą w różnych branżach. W swojej działalności statutowej realizujemy różne cele i zadania. Staramy się aktywizować społeczność lokalną (szczególnie młodzież) do działań prospołecznych na rzecz swojego środowiska. Upowszechniamy wiedzę o regionie, kulturze i sztuce poprzez szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury. Wspieramy wszelkie działania służące wyrówny6waniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży różnych typów szkół na terenie gminy Miastko. Wspieramy działania na rzecz tworzenia warunków umożliwiających młodym ludziom właściwy rozwój zainteresowań i zdolności poprzez realizację różnorodnych projektów edukacyjnych we współpracy z polskimi i zagranicznymi partnerami.

stopka strony