Organizacje

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Kraków, Polska

Rynek Główny 25, 31-008

tel.: (12) 424 28 00, 424 28 11
email: sekretariat@mck.krakow.pl
www: http://www.mck.krakow.pl

MCK jest narodową instytucją kultury o charakterze naukowo-badawczym, edukacyjnym i informacyjnym.
Zainteresowania MCK obejmują: dorobek cywilizacji europejskiej, wielokulturowość Europy Środkowej, tożsamość i pamięć, dialog kultur i społeczeństw, ochronę zabytków, politykę kulturalną, fenomen miasta historycznego, a także genezę i rozwój sztuki nowoczesnej.

Międzynarodowe Centrum Kultury to:
• miejsce spotkań i refleksji na temat dziedzictwa,
• ośrodek badań nad dziedzictwem,
• biblioteka wiedzy z zakresu dziedzictwa,
• centrum informacji o dziedzictwie oraz
• przystań sztuki i architektury.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

stopka strony