Organizacje

Międzynarodowe Forum Kobiet

Warszawa, Polska

Al. Niepodległości 162, 02-554


email: mfk@mfk.org.pl
www: http://www.mfk.org.pl/

Celem MFK jest wspieranie kobiecych biznesów, kreowanie pozytywnych wzorców kobiety menedżerki, inicjowanie badań nad kobietami na rynku pracy oraz rozwijanie międzynarodowych i międzyśrodowiskowych kontaktów kobiet.

The International Forum for Women
The mission of the Forum is to promote entrepreneurship among women, create positive role models for women managers, initiate research on women in the labour market and develop international and inter-environmental contacts between women.

stopka strony