Organizacje

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy SŁYSZĘ SERCE

Łódź, Polska

ul. Skarbowa 28, 91-473

tel.: 42 616 09 69
email: poczta@slyszeserce.org.pl
www: http://slyszeserce.org.pl/

    Główną misją organizacji jest wsparcie i ochrona najbardziej bezradnych członków społeczności. Statutowym celem Stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej jego członków i środowiska, a także prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, kulturalno-oświatowej i informacyjnej na rzecz środowisk zagrożonych wykluczeniem, wspieranie inicjatyw na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, promowanie działań samopomocowych oraz tworzenie warunków współpracy różnych osób, grup, społeczności i podmiotów.

stopka strony