Organizacje

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Oświęcim, Polska

ul. Legionów 11, 32-600

tel.: +48 33 843 21 07
email: recepcja@mdsm.pl
www: http://www.mdsm.pl

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu powstał przede wszystkim w celach oświatowo-wychowawczych i kulturalnych. Jego głównym zadaniem jest pomoc w przełamywaniu międzykulturowych uprzedzeń. Założona przy nim Fundacja prowadzi działalność edukacyjno-pedagogiczną w oparciu o historię obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Programy, projekty i seminaria skierowane są do dorosłych i młodzieży z różnych stron świata, w szczególności do młodzieży polsko-niemieckiej. Przy MDSM został utworzony Fundusz im. Neumanów, z którego przyznawane są stypendia naukowe dla wybitnie uzdolnionej młodzieży z Oświęcimia i okolic.

The International Youth Meeting Centre
The International Youth Meeting Center in Oświęcim/Auschwitz is an education centre, which main aim is counteracting intercultural prejudice. The Foundation provides education based on the history of the Auschwitz-Birkenau concentration camp. The programmes, projects and seminars are aimed especially at young people from Poland and Germany. There is a Neumans scholarship fund for talented young people from the Oświęcim area.

stopka strony