Organizacje

Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego

Ruda Śląska, Polska

ul. 1 Maja 32, 41-706

tel.: 32 767 61 67
email: biuro@karski-institute.org
www: http://www.instytut-karskiego.org

Statutowe cele Międzynarodowego Instytut Dialogu i Tolerancji imienia Jana Karskiego to ochrona praw człowieka, rozwój wolnych mediów oraz przeciwdziałanie antysemityzmowi i ksenofobii. Instytut kontynuuje misję Jana Karskiego prowadząc działalność integrująca różne środowiska oraz działania edukacyjno-kulturowe, dla młodzieży. Odpowiada za nie Centrum Aktywności Młodzieżowej, które prowadzi Punkt Informacji Młodzieżowej i organizuje liczne warsztaty, konferencje i spotkania dla młodzieży.

stopka strony