Organizacje

Międzynarodowy Instytut Studiów nad Kulturą i Edukacją (IISCE)

Wrocław, Polska

ul. Strzegomska 55, 53-611

tel.: 71 356 15 72
email: iisce@dsw.edu.pl
www: http://www.iisce.dsw.edu.pl/iisce/iisce-strona-glowna/

Celem Instytutu jest tworzenie międzynarodowej wspólnoty pracowników naukowych, członków organizacji non-profit, działaczy i nauczycieli, wspierającej rozwój kultury pluralizmu i zróżnicowania, niezbędnej dla funkcjonowania demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowo-Wschodniej. Instytut prowadzi szkolenia i warsztaty.

The International Institute of Culture and Education Studies
The goal of the Institute is to create an international community of academics, members of non-profit organisations and teachers supporting pluralism and the diversity vital for civil society and democracy in central-eastern Europe. The Institute runs training courses and workshops.

stopka strony