Organizacje

Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie

Pelplin, Polska

ul. Kościuszki 2A, 83-130

tel.: 58 536 14 52; 601 203 019
email: mok@pelplin.pl
www: http://www.mok.pelplin.pl/

Celem Miejskiego Ośrodka Kultury (MOK) jest promocja kultury wśród społeczności Gminy Pelplin. MOK zachęca mieszkańców do większego udziału w kulturze i jej współtworzenia poprzez organizację działań o charakterze edukacyjnym i promocyjnym, tworzących warunki do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i zainteresowania sztuką. Ośrodek organizuje festyny, koncerty, festiwale, przeglądy twórczości, jarmarki, spektakle i inne wydarzenia kulturalne. Współpracuje z biblioteką, centrum informacji, szkołami, agencjami artystycznymi i organizacjami pozarządowymi.


stopka strony