Organizacje

Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie

Lipno, Polska

ul. Piłsudskiego 22, 87-600

tel.: 54 287 24 40
email: sekretariat@mck-lipno.pl
www: http://www.mck-lipno.pl

Celem Miejskiego Centrum Kultury w Lipnie jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury. Kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze i tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego i profesjonalnego ruchu artystycznego, zainteresowanie wiedza i sztuką, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców miasta i regionu, wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych.

stopka strony