Organizacje

Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych

Mikołajki, Polska

ul. Kajki 128, 11-730

tel.: (87) 4215-038, 0601 34-43-13
email: mikolajskie@gmail.com

Misja:
Wspieranie i kreowanie lokalnych inicjatyw gospodarczych i intelektualnych, służących aktywizacji i integracji społeczności gminy oraz podnoszeniu poziomu życia jej mieszkańców.

Główne cele działania:

  • wspieranie i aktywizacja grup najsłabszych społecznie, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • budowanie podstaw społeczeństwa obywatelskiego,
  • wspieranie idei integracji europejskiej.
stopka strony