Organizacje

Milanowskie Centrum Kultury

Milanówek, Polska

ul. Kościelna 3, 05-822

tel.: (22) 758 32 34
email: sekretariat@mckmilanowek.pl
www: http://mckmilanowek.pl/

Milanowskie Centrum Kultury (MCK) to jednostka Urzędu Miasta odpowiedzialna za obszar kultury i sportu w mieście. Jednym z priorytetowych zadań MCK jest współpraca z młodzieżą, wspólne tworzenie polityki młodzieżowej, finansowe i organizacyjne wspieranie działań młodzieży oraz motywowanie jej do działań i pobudzanie aktywności we wszystkich dziedzinach życia. MCK jest również łącznikiem między młodzieżą a władzami samorządowymi. MCK stara się organizować życie kulturalne (czas wolny dla mieszkańców: warsztaty, koncerty, prelekcje, spotkania, spektakle, seanse, dyskusje, festiwale), sportowe (zawody, turnieje, zajęcia na halach sportowych, stadionie oraz boiskach miejskich), a także wspierać i inicjować dialog między mieszkańcami, NGOs i lokalnymi władzami na wymienionych obszarach.

stopka strony