Organizacje

Ministerstwo funduszy i polityki regionalnej, wydział analiz (krajowe obserwatorium terytorialne), departament strategii

Warszawa, Polska

ul. Wspólna 2/4, 00-926

tel.: +48 22 273 76 01
email: espon@mfipr.gov.pl
www: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dba o to, by Polska rozwijała się w sposób zrównoważony i równomierny, czyli tak, by z owoców wzrostu korzystali wszyscy mieszkańcy Polski – ci obecni i przyszłe pokolenia.

stopka strony